MEZNÍK, Lukáš. CENTRUM VINAŘSTVÍ NĚMČIČKY [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84542. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Petr Dýr.
Uložit do Citace PRO