HENRICH, Filip. Hodnocení veřejných zakázek [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84548. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Korytárová.
Uložit do Citace PRO