KRÁLIK, Michal. Polyfunkční dům Jezuitská [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84552. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Juraj Dulenčín.
Uložit do Citace PRO