KYTLÍK, David. Realizace hrubé stavby nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb, Rychnov nad Kněžnou [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84568. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Radka Kantová.
Uložit do Citace PRO