MARTINEK, Ivo. Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84573. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ivana Švaříčková.
Uložit do Citace PRO