MIČÁNEK, Ondřej. Mostní konstrukce přes řeku Svitavu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84581. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Radim Nečas.

Uložit do Citace PRO