MIKLAS, Josef. Dvoubytový rodinný dům s provozem masáží v Tečovicích [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84583. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ladislav Štěpánek.
Uložit do Citace PRO