LAŠTOVIČKA, Petr. Zdravotně technické a plynovodní instalace v objektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84594. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Iva Sýkorová.
Uložit do Citace PRO