KOVÁČ, Michal. Tvorba účelové mapy metodou RTK [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84601. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Jiří Ježek.
Uložit do Citace PRO