NOVÁK, Tomáš. Bytový dům v Humpolci [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84610. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Roman Brzoň.

Uložit do Citace PRO