NOSEK, Jakub. Přesnost RTK při budování bodových polí [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Ladislav Bárta.

Uložit do Citace PRO