NOVÁKOVÁ, Eva. Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.
Uložit do Citace PRO