MOSNÁ, Silvia. Posouzení technického stavu stokové sítě v obci [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84617. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hluštík.
Uložit do Citace PRO