VACEK, Václav. Gmont Cable s.r.o., závod na výrobu kabelů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Yvona Boleslavská.

Uložit do Citace PRO