ZÁJEDA, Lukáš. Příprava alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4 [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84639. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Karel Dvořák.
Uložit do Citace PRO