SMOLÍKOVÁ, Zuzana. Novostavba bytového domu, k.ú. Klatovy [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84647. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.

Uložit do Citace PRO