ŠANDOR, Peter. Prefabrikované základy pod průmyslové zařízení [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84651. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Jiří Strnad.
Uložit do Citace PRO