URBAN, Jaromír. Varianty prvního separačního stupně při dvoustupňové úpravě vody [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84657. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Renata Biela.
Uložit do Citace PRO