NYTROVÁ, Bohdana. VINAŘSTVÍ LAHOFER DOBŠICE [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jiří Myslín.

Uložit do Citace PRO