ŠTÍPA, David. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby školky v Habrech [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84679. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Václav Venkrbec.

Uložit do Citace PRO