RŮŽIČKOVÁ, Tereza. Mateřská škola v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84686. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Jan Májek.

Uložit do Citace PRO