VELECKÁ, Kateřina. Dokumentace chodeb Balkónová a Balkóta v Býčí skále [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84696. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radim Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO