SOPÚCH, Martin. Využití ultrazvukové impulzové metody k ověření kvality betonu v konstrukcích [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84698. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictví. Vedoucí práce Dalibor Kocáb.
Uložit do Citace PRO