LUKAČOVIČ, Markéta. Paralela mezi konceptem díla v architektuře a hudbě [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/847. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie. Vedoucí práce Jaroslav Drápal.

Uložit do Citace PRO