ROUPEC, Jakub. Mezní a degradační procesy magnetoreologických tlumičů odpružení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/8470. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ivan Mazůrek.
Uložit do Citace PRO