STRAKA, Pavel. Zastřešení sportovního objektu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84701. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Stanislav Buchta.
Uložit do Citace PRO