VOLNÝ, Marek. Vytápění objektu archeoparku [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84703. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO