SEMÉNKA, Petr. Realizace technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Uherském Brodě [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84713. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Barbora Nečasová.

Uložit do Citace PRO