SANKOT, Martin. Rozšíření Podnikatelského inkubátoru Brno – jih, hrubá vrchní stavba [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84717. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Jiří Šlanhof.
Uložit do Citace PRO