VLÁČILÍKOVÁ, Michaela. Vliv agrotechniky na fyzikální a hydraulické vlastnosti půdy [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84725. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajiny. Vedoucí práce Ivana Kameníčková.

Uložit do Citace PRO