SIGID, Pavel. Rekonstrukce a dostavba fary Vyškov [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84729. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architektury. Vedoucí práce Lea Vojtová.

Uložit do Citace PRO