SLEZÁKOVÁ, Tereza. Bytový dům [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Jelínek.
Uložit do Citace PRO