STRÁNSKÁ, Petra. Zaměření kostelu sv. Víta v Havlíčkově Borové [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84766. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Richard Kratochvíl.
Uložit do Citace PRO