POSPÍŠIL, Dušan. Mineralogické složení dinasu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84802. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Lenka Nevřivová.
Uložit do Citace PRO