VESELÝ, Petr. Vlastnosti výztužných sklovláknitých geomříží [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84814. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ondřej Dašek.
Uložit do Citace PRO