ZADRAŽIL, Lukáš. Využití materiálů na bázi dusané hlíny pro obytné stavby [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84816. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílců. Vedoucí práce Nikol Žižková.
Uložit do Citace PRO