ONDEJOV, Barbora. Aproximace vleÄnch kivek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84824. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. stav pozemn­ch komunikac­. Vedoucí práce Petr Holcner.

Uložit do Citace PRO