NYKODÝM, Miloš. Úprava křižovatky Přístavní x Obvodová v Brně [online]. Brno, 2018 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84825. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Martin Smělý.

Uložit do Citace PRO