VONDÁLOVÁ, Ludmila. Vliv stavebních detailů na cenu díla [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84843. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Miloslav Výskala.

Uložit do Citace PRO