PEREŠÍNI, Martin. Automatická konfigurace obslužných nástrojů pro FPGA firmware [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-11-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84852. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kučera.
Uložit do Citace PRO