TICHÝ, Andrej. Návrh senzorových modulů pro bezdrátovou síť ZigBee [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84857. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.
Uložit do Citace PRO