MATEČNÝ, František. Hardwarová realizace numerického integrátoru s metodou vyššího řádu [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84890. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Václav Šátek.
Uložit do Citace PRO