ZVĚŘINA, Jiří. Interiérová lokalizace ve 3D [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84892. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Vladimír Veselý.
Uložit do Citace PRO