KIŠŠ, Martin. Rozpoznávání historických textů pomocí hlubokých neuronových sítí [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84895. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Hradiš.
Uložit do Citace PRO