HEMERKA, Lukáš. Koncepční návrh malého užitkového vozidla [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/849. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Rasch.
Uložit do Citace PRO