KOVAŘÍK, David. Automatická identifikace šablony generující spam kampaně [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84904. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Hana Pluháčková.
Uložit do Citace PRO