BEČKA, Petr. Aplikace pro schvalování bankovních plateb v systému SAP S/4HANA [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84911. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Zendulka.
Uložit do Citace PRO