KONČAL, Ondřej. Geometrické sémantické genetické programování [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84915. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Lukáš Sekanina.
Uložit do Citace PRO