BRESTIČ, Tomáš. Efektivní využití omezeného herního prostoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84920. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Najman.

Uložit do Citace PRO