KORGO, Jakub. Nové aplikace mravenčích algoritmů [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/84925. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Bidlo.
Uložit do Citace PRO